Strateegiad

Strateegia

Rahvusvahelist konkurentsieelist suurendab innovaatiline strateegia, mis lähtub omanike ambitsioonist ja tulevikustsenaariumitest ning arvestab ja võimendab ettevõtte unikaalseid ressursse ja fokusseerib kogu ettevõtte tegevuse kliendile parima väärtuse loomisele. Strateegia väljatöötamisel aitame valida strateegiameeskonda innovaatilisi inimesi, aitame arutelusid ette valmistada, modereerime analüüsi ja strateegiliste valikute tegemist.

Strateegia väljatöötamise tulemusel sünnib tasakaalus tulemuskaart, mis kajastab kompaktselt soovitud lõppeesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke arengu, innovatsiooni, kvaliteedi ja efektiivsuse eesmärke. Tasakaalus tulemuskaarte oleme aidanud välja töötada ja uuendada alates 1999. aastast 47-l korral.

Kompetentsi­mudel

Kompetentsid on edukad ja vaadeldavad tegevused tööeesmärkide täitmisel. Juhi kompetentsid aitavad tõlkida strateegia juhi käitumise keelde tehes niiviisi hästi arusaadavaks, kuidas juhtide tegevus tagab strateegia elluviimise. Juhi kompetentside määramise aluseks on tulevikunõuded (globaalsed trendid, ettevõtte põhiväärtused ja strateegia) ja kogemus (edukad tegevused võtmeolukordade lahendamisel minevikus).

Kompetentsimudeli rakendamine võimaldab juhte õigesti värvata ja hinnata, määrata nende arenguvajadusi ja hinnata arendustegevuste tulemuslikkust. Alates 2000. aastast oleme aidanud välja töötada 130 kompetentsimudelit, sealhulgas 23-l korral juhtidele.