Nõustamine

Strateegia

Innovaatilised tippjuhid loovad ettevõttele selge fookuse ja tugevad konkurentsieelised, mis on ajas üsnagi püsivad. Siiski tuleb strateegiat aegajalt täpsustada vastavalt võimalustele ja ohtudele. Me aitame strateegia küsimusi ja lahendusvariante asjatundlikult ette valmistada ning inspreerime loovalt mõtlema ja parimaid valikuid tegema. Strateegia täpsustamisel uueneb ka ettevõtte tasakaalus tulemuskaart, mis kajastab kompaktselt soovitud lõpptulemusi ja nende saavutamiseks vajalikke arengu, innovatsiooni, kvaliteedi ja efektiivsuse võtmetulemusi (KPI-sid). Tasakaalus tulemuskaarte oleme aidanud välja töötada ja täpsustada alates 1999. aastast 47-l korral.

Meeskonnatöö

Väga hea meeskonnatöö tippjuhtide vahel on erakordse tähtsusega, kuna see loob eeldused igale tippjuhile oma potentsiaali maksimaalseks realiseerimiseks. Teiseks loob see meeskonnatöö standardi kogu organisatsioonile. Meeskonnatöö nõustamisel ja koolitamisel keskendume peamiselt meeskonna kommunikatsioonimustri arendamisele, täpsemalt meeskonna energia, sidususe ja uurimisretkede suurendamisele. Vajadusel aitame tippjuhtidel tõsiseid konflikte ennetada ja lahendada selgitades vastuolude juurpõhjused ja aidates leida parimaid alternatiive.

Karjäärivalikud

Innovaatilised tippjuhid on aldid ennast arendama, mistõttu nad enamasti ei vaja suurt abi enesearendamisel. Küll aga võib neile kasu tuua professionaalne hindamine ja tagasiside karjäärivalikute tegemisel (kas jätkamisel või edutamisel), et realiseerida parimal võimalikul viisil oma potentsiaali ja vältida kesiseid või lausa valesid karjäärivalikuid.  Karjäärivalikute nõustamisel hindame tippjuhi kompetentse ja tagasisides aitame tal eristada arendatavaid ja vähem arendatavaid tugevusi ning nende alusel kaardistada oma parimad karjäärivalikuid ja keskenduda teadlikule enesearendamisele.