Investeerimine

Kuna ettevõtte pikaajalise väärtuse kasvu ennustab brutokasumi kasv, mis omakorda sõltub ettevõtte juhi võimest teha pidevalt kasumlikke innovatsioone, investeerin ma ettevõtetesse, mille brutokasumi kasv ületab konkurente (erandiks on biotehnoloogia, kui käivet veel ei ole) ja mille juht tunneb väga hästi valdkonda ja on kõrge ambivertsusega.

Sellised erakordsed juhid on näiteks Jeff Bezos, Arie Belldegrun.

Erakordse juhi teooria kehtivust kinnitab minu investeeringute kasumi oluline kasv pärast seda, kui ma hakkasin järjekindlalt selle teooria alusel investeerima. Kui esimesel üheksal aastal (2005-2013) ületas minu aktsiaportfelli kasum S&P 500 indeksit ainult 9%, siis järgneval seitsmel aastal (2014-2020) ületas kasum indeksit peaaegu kaks korda (89%).

Kuigi portfelli kasumi kasv pole võrdluseks päris täpne näitaja (sõltudes aktsiatesse pandud raha lisamisest ja väljavõtmisest, mida ma olen korduvalt teinud), näitab see veenvalt erakordse juhi teooria kehtivust.