Nõustamine

Strateegia

Innovaatilised tippjuhid loovad ettevõttele tugeva konkurentsieelise ja uuendavad seda vastavalt turu muutustele. Me aitame tippjuhtidel võimalusi ja ohte asjatundlikult analüüsida, innovaatilisi lahendusi luua ja neist parimaid valida. Strateegia uuendamisel täpsustame ka ettevõtte tasakaalus tulemuskaarti, mis kajastab arengu, innovatsiooni, kvaliteedi ja efektiivsuse võtmenäitajaid (KPI-sid) põhjus-tagajärg seostes. Tasakaalus tulemuskaarti oleme aidanud välja töötada ja täpsustada alates 1999. aastast 50-l korral.

Meeskonnatöö juhtimine

Väga hea meeskonnatöö on erakordse tähtsusega, kuna see loob eeldused edukale innovatsioonile, iga tippjuhi ja kogu meeskonna potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks. Meeskonnatöö juhtimise nõustamisel  keskendume innovatsiooni juhtimise ja suhtlemismustri arendamisele. Vajadusel aitame juhtidel konflikte ennetada ja lahendada avades konflikti juurpõhjused ja aidates leida parimaid lahendusalternatiive.

Proaktiivsus

Proaktiivsed juhid loovad paremat tulevikku. Proaktiivsuse nõustamisel aitame juhtidel näha õiget tervikpilti paremast tulevikust, tõsta eneseusku (positiivsust), innovaatilisust ja tulemuslikkust. Proaktiivse käitumise tehnika võimaldab vabaneda ka halbadest harjumustest või neid oluliselt vähendada.

Karjäärivalikud

Karjäärivalikute nõustamisel hindame tippjuhi kompetentse, aidates tal mõista oma sünnipäraseid andeid ja kogemust ning nende põhjal teha parimaid võimalikke karjäärivalikuid.