Seminarid

Kuidas otsida ja valida edukaid maajuhte?

Seminari eesmärk on anda ülevaade ja soovitused edukate maajuhtide värbamiseks. Maajuhtide õige valik on suure tähtsusega, kuna valede valikute korral on ettevõtte kasv välisturgudel palju väiksem võrreldes õigesti valitud maajuhtidega. Maajuhtide eduka värbamise kolmeks põhieelduseks on kandidaatide õigest kohast otsimine, õigete hindamiskriteeriumite määramine ja õige kõrgusega hindamislati seadmine.

Seminari tulemusel oskavad juhid vastata järgmistele küsimustele:

 • Kuidas maajuhile nõuete määramisel lähtuda strateegiast, KPI-dest ja palgaskeemist?
 • Kuidas kaardistada ettevõtted ja ametikohad, kust leida parimaid kandidaate?
 • Kuidas ettevõtte strateegiast ja teadusuuringutest lähtudes määrata õiged hindamiskriteeriumid?
 • Kuidas kandidaatide hindamine teha võimalikult tulemuslikuks ja säästlikuks ehk kulutada põhiaeg parimatele kandidaatidele?
 • Kuidas seada õige kõrgusega hindamislatt ehk hinnata, kas kandidaat on piisavalt hea?

Teemad:

 • Ülevaade maajuhi hindamissüsteemist – nõuetest, otsinguturust, hindamiskriteeriumitest ja -küsimustest.
 • Otsinguturu õige kaardistamine.
 • Õigete hindamiskriteeriumite määramine.
 • Kandidaatide väljavalimisel hindamissammude tulemuslik ja säästlik läbimine.
 • Intervjuus õige kõrgusega hindamislati seadmine ja vastavuse hindamine.
 • Järeldused ja kokkuvõte.

Praktiliste soovituste aluses on  Edward E. Lawler III talendijuhtimise, Herbert Heneman IIITimothy Judge’iJohn Kammeyer-Muelleri värbamise ja Kyle Lundby ja Jeffrey Joltoni globaliseeruva ettevõtte värbamise põhimõtted.

Seminar kestab kolm tundi ja sellest põhiaeg kulub soovituste ja näidete arutelule ja küsimustele vastamisele.
Seminari viib käbi juhtimiskonsultant Mait Raava.
Seminari maksumus on 1200 eurot pluss käibemaks (ilma olmekuludeta).
Lisainformatsioon 50 68 921 või mait@prokons.ee.

 

Kuidas ambidekster lahendab innovatsiooni paradoksi?

Seminari eesmärk on aidata juhtidel muuta meeskonna innovatsiooni juhtimine täpsemaks ja tulemuslikumaks. Juhid õpivad seminaril lahendama innovatsiooni paradoksi, mis tuleneb loovate ideede genereerimise ja elluviimise vastuolulistest protsessidest. Kui juhid ei oska õigesti lahendada innovatsiooni paradoksi, on meeskonnaliikmed vähe loovad või on nad seda vales kohas või valel ajal, mille tulemusel pole kliendid ega ettevõte rahul innovatsiooni tulemustega.

Seminari tulemusel oskavad juhid vastata järgmistele küsimustele:

 • Kuidas äris tegelikult sünnivad väga loovad ideed?
 • Kuidas innovatsiooni protsessid on vältimatult vastuolulised, tsüklilisused ja läbipõimunud?
 • Kuidas avatud juhtimine toetab loovate ideede genereerimist?
 • Kuidas suletud juhtimine tagab loovate ideede elluviimise?
 • Kuidas tuua meeskond ambidekster juhtimises “ühele lehele”?

Teemad:

 • Meeskonna innovatsiooni olemus ja vastuolud.
 • Stanford-Harvad koolkond* innovatsiooni paradoksi lahendamisel.
 • Saksa-Singapur-USA uus koolkond** innovatsiooni paradoksi lahendamisel.
 • Ambidekster juhtimise näidete arutelu.
 • Meeskonna toomine “ühele lehele”.
 • Järeldused ja kokkuvõte.

* Charles A. O’Reilly (Stanfordi ülikool) ja Michael L. Tushman (Harvardi ärikool). ** Kathrin Rosing (Kasseli ülikool), Ronald Bledow (Singapuri juhtimisülikool),  Michael Frese (New Yorgi ülikool, Londoni ärikool), James L. Farr (Pennsylvania riigiülikool) jt.

Seminar kestab kolm tundi ja sellest põhiaeg kulub soovituste ja näidete arutelule ja küsimustele vastamisele.
Seminari viib käbi juhtimiskonsultant Mait Raava.
Seminari maksumus on 1200 eurot pluss käibemaks (ilma olmekuludeta).
Lisainformatsioon 50 68 921 või mait@prokons.ee.