Artiklid

Strateegiline planeerimine ebakindlas keskkonnas: visioon ja sellest lähtuv tulemuskaart

,

Kui ümbritsev keskkond on ebakindel ja ootamatult võivad toimuda muutused, mille mõju ettevõttele võib olla nii positiivne kui ka negatiivne, on otstarbekas seada endale suured sihid, kuid äriüksuste tasandil lasta professionaalsel meeskonnal ise endale eesmärke püstitada ja neid täita.

Kui ümbritsev keskkond on ebakindel ja ootamatult võivad toimuda muutused, mille mõju ettevõttele võib olla nii positiivne kui ka negatiivne, on otstarbekas seada endale suured sihid, kuid äriüksuste tasandil lasta professionaalsel meeskonnal ise endale eesmärke püstitada ja neid täita.

Artikkel ilmus KMPG Foorumis, oktoober, 2007.

Vaata kõiki artikleid