Teadus

Ma aitan juhtidel hinnata ja arendada innovaatilisust, lähtudes juhtide vajadustest ja tuginedes parimale teaduslikule teadmisele ja oma pikaajalisele kogemusele.

Teaduslik teadmine

Innovatsioon on turul uudsete ja kasulike toodete ja teenuste väljatöötamine ja turule toomine (Evanschitzky et al 2012; Storey et al 2016). Innovatsioon on väga tähtis, kuna kasumlikud innovatsioonid suurendavad kõige rohkem ettevõtte väärtuse kasvu (Cummings & Knott 2018; Wartzman & Tang 2023). Ja rohelised innovatsioonid, parandades ettevõtete finantstulemusi, vähendavad ühtlasi ka looduse saastamist (Li et al 2024).

Innovaatilisus on juhi, tiimi, ettevõtte või riigi võimekus saavutada innovatsioonis püsivalt edukaid tulemusi.

Juhi teevad innovaatiliseks arutlusvõime (Salgado & Moscoso 2019), ambitsioonikus (Wilmot et al 2019; Raava 2004; 2006), asjatundlikkus (Cummings & Knott 2018; Weisberg 2006), eetilisus (Colquitt et al 2007; Hülsheger et al 2009) ja kompetentsuse tunne (Cerasoli et al 2016; Wood et al 1987).

Juhi enesearengu tahet suurendab toetav tagasiside (Kluger & DeNisi 1996; Kluger & Nir 2010), mis on positiivne (Carrillo et al 2019), empaatiline ja aitab  tal oma valikuid kaaluda (Miller & Rose 2009).

Juhi kandidaatide ja järelkasvu hindamisel on kõige valiidsem struktureeritud intervjuu ja seejärel tööteadmiste test, haridus- ja töökogemuse hindamine, tööproov ja vaimsete võimete test (Sackett et al 2022). Kuna erinevad hindamismeetodid täiendavad üksteist ja suurendavad üheskoos hindamise valiidsust, kasutatakse neid personalivalikus kombineeritult (Salgado 2017).

Struktureeritud intervjuu (Levashina et al 2014) väärtust tõendab ka see, et selles ei saa kandidaadid võltsida oma eeldusi ja oskusi (Ho et al 2021) ning et see on samas üks meeldivamaid hindamismeetodeid kandidaatidele, kuna nad saavad selles hästi näidata oma tugevusi ja kogemust (Hausknecht et al 2004).

Tiimi teevad innovaatiliseks vastastikune usaldus (Colquitt et al 2007; Feitosa et al 2020; Frazier et al 2017), avatud infovahetus, ühine visioon ja loovust toetav tagasiside (Hülsheger et al 2009; Tjosvold et al 2022).

Ettevõtte teevad innovaatiliseks kliendikesksus ja riskijulgus (Feng et al 2020), turu-orientatsioon ja radikaalsus innovatsioonides (Evanschitzky et al 2012) ja asjatundlikkus uuenduste turule toomisel ning neid toetavalt uudse teabe sidumine ja organisatsiooni kujundamine (Storey et al 2016) ja juhtimise innovatsioonid (Khosravi et al 2019).

Viited

Carrillo, A., Rubio-Aparicio, M., Molinari, G., Enrique, A., Sánchez-Meca, J., & Baños, R. M. (2019). Effects of the Best Possible Self intervention: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 14(9), Article e0222386. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222386

Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Nassrelgrgawi, A. S. (2016). Performance, incentives, and needs for autonomy, competence, and relatedness: A meta-analysis. Motivation and Emotion, 40(6), 781–813. https://doi.org/10.1007/s11031-016-9578-2

Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. Journal of Applied Psychology, 92(4), 909–927. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.4.909

Cummings, T., & Knott, A. M.  (2018). Outside CEOs and innovation. Strategic Management Journal, 39(8), 2095– 2119. https://doi.org/10.1002/smj.2792

Evanschitzky, H., M. Eisend, R. J. Calantone, and Y. Jiang. (2012). Success factors of product innovation: An updated meta-analysis. Product Innovation Management, 29(S1), 21–37. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00964.x

Feitosa, J., Grossman, R., Kramer, W. S., & Salas, E. (2020). Measuring team trust: A critical and meta‐analytical review. Journal of Organizational Behavior, 41(5), 479–501. https://doi.org/10.1002/job.2436

Feng, C., Ma, R., & Jiang, L. (2020). The impact of service innovation on firm performance: a meta-analysis. Journal of Service Management, 32(3), 289– 314. https://doi.org/10.1108/JOSM-03-2019-0089

Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2017). Psychological safety: A meta‐analytic review and extension. Personnel Psychology, 70(1), 113–165. https://doi.org/10.1111/peps.12183

Genin, A., Ma, W., Bhagwat, V., & Bernile, G. (2023). Board experiential diversity and corporate radical innovation. Strategic Management Journal, 44(11), 2634–2657. https://doi.org/10.1002/smj.3499

Hausknecht, J. P., Day, D. V., & Thomas, S. C. (2004). Applicant reactions to selection procedures: An updated model and meta-analysis. Personnel Psychology, 57(3), 639–683. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2004.00003.x

Ho, J. L., Powell, D. M., & Stanley, D. J. (2021). The relation between deceptive impression management and employment interview ratings: A meta-analysis. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement, 53(2), 164–174. https://doi.org/10.1037/cbs0000223

Hülsheger, U. R., Anderson, N., & Salgado, J. F. (2009). Team-level predictors of innovation at work: A comprehensive meta-analysis spanning three decades of research. Journal of Applied Psychology, 94(5), 1128–1145. https://doi.org/10.1037/a0015978

Khosravi, P., Newton, C., & Rezvani, A. (2019). Management innovation: A systematic review and meta-analysis of past decades of research. European Management Journal, 37(6), 694–707. https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.03.003

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254–284. https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.254

Kluger, A. N., & Nir, D. (2010). The Feedforward Interview. Human Resource Management Review, 20(3), 235–246. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.08.002

Levashina, J., Hartwell, C. J., Morgeson, F. P., & Campion, M. A. (2014). The structured employment interview: Narrative and quantitative review of the research literature. Personnel Psychology, 67(1), 241–293. https://doi.org/10.1111/peps.12052

Li, F., Zhang, H., Weng, L., & Yan, H. (2024). A meta-analysis of the causal interpretation of enterprise green innovation: A structural theoretical model. Heliyon, 10(9), e29889. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29889

Miller, W. R., & Rose, G. S. (2009). Toward a theory of motivational interviewing. American Psychologist, 64(6), 527–537. https://doi.org/10.1037/a0016830

Raava, M. (2004). Kas ambivertsus on innovatsiooni eeldus? In: A. Lepik, & M. Pandis (koost.), Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja kasvatusteadustes: sotsiaalja kasvatusteaduste doktorantide II teaduskonverents, 25.-26. aprillil 2003 TPÜ-s. Artiklite kogumik, lk 332-368. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus. https://prokons.ee/wp-content/uploads/2016/12/03-12-22-Kas-ambivertsus-on-innovatsiooni-eeldus-TPU-kogumik.pdf

Raava, M. (2006). Juhtkonnaliikme ambivertsus kui innovatsiooni eeldus. In: A. Lepik ja M. Pandis (koost.), Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaal- ja kasvatusteaduste doktorantide III teaduskonverents, 21.-22. aprillil. 2005 TLÜ-s. Artiklite kogumik, lk 333-357. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus. https://prokons.ee/wp-content/uploads/2016/12/03-12-22-Kas-ambivertsus-on-innovatsiooni-eeldus-TPU-kogumik.pdf

Sackett, P. R., Zhang, C., Berry, C. M., & Lievens, F. (2022). Revisiting meta-analytic estimates of validity in personnel selection: Addressing systematic overcorrection for restriction of range. Journal of Applied Psychology, 107(11), 2040–2068.  https://doi.org/10.1037/apl0000994

Salgado, J.  (2017). Personnel selection. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.8

Salgado, J. F., & Moscoso, S. (2019). Meta-analysis of the validity of general mental ability for five performance criteria: Hunter and Hunter (1984) revisited. Frontiers in Psychology, 10, Article 2227. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02227

Storey, C., Cankurtaran, P., Papastathopoulou, P., & Hultink, E. J. (2016). Service innovation: A meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 33(5), 527–548. https://doi.org/10.1111/jpim.12307

Tjosvold, D., Zhang, X., Li, W.-D., Wong, A. S.-h., & Yu, K. (2022). Open-minded discussion in organizations: A meta-analytic evaluation of cooperation and competition theory. Journal of Business and Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10869-021-09777-w

Wartzman, R., & Tang, K. (2023). What’s new in the Best Managed Companies rankings in 2023. Wall Street Journal, Dec 13. https://www.wsj.com/business/methodology-best-managed-companies-2023-9328b9db?mod=ig_managementtop2502023

Weisberg, R. W. (2006). Creativity: Understanding innovation in problem solving, science, invention and the arts. John Wiley & Sons Inc., New Jersey.

Wilmot, M. P., Wanberg, C. R., Kammeyer-Mueller, J. D., & Ones, D. S. (2019). Extraversion advantages at work: A quantitative review and synthesis of the meta-analytic evidence. Journal of Applied Psychology, 104(12), 1447–1470. https://doi.org/10.1037/apl0000415

Wood, R. E., Mento, A. J., & Locke, E. A. (1987). Task complexity as a moderator of goal effects: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 72(3), 416–425.  https://doi.org/10.1037/0021-9010.72.3.416