Tiim

Tiim on innovaatiline, kui tiimis valitsevad vastastikune usaldus, avatud infovahetus, ühine visioon ja loovust toetav tagasiside. Sellise tiimi liikmed on nagu võitmatud musketärid, kelle deviisiks oli “Kõik ühe eest, üks kõigi eest!”

Innovaatilise tiimitöö koolitus

Koolituse eesmärk on omandada innovaatilise tiimitöö oskused.

Koolituse tulemusel oskavad osalejad:

 • Analüüsida tiimi usaldust, infovahetust, visiooni ja toetust ning määratleda neis arenguvajadusi.
 • Järgida teaduspõhiseid soovitusi innovaatilise tiimitöö tegemisel.

Koolituse teemad:

 • Innovatsioon kui probleemilahendamine.
 • Vastastikune usaldus.
 • Avatud infovahetus.
 • Ühine visioon.
 • Loovust toetav tagasiside.
 • Järeldused innovaatilise tiimitöö arendamiseks.

Harjutused valitakse välja enne koolitust koostöös kliendi tiimiga ja vastavalt kohandatakse ka innovaatilise tiimitöö juhist. See juhis põhineb Eduardo Salase koolkonna tiimitöö teooriale ja metaanalüüsides selgunud kõige suurema mõjuefektiga innovaatilise tiimitöö oskustele.

Koolitusele eelnevalt tutvuvad osalejad tiimitöö juhisega, mistõttu koolitusel kulub põhiaeg harjutamisele. Ma näitan koolitusel ette, kuidas keerukamaid tiimitöö oskusi õigesti rakendada ja seejärel osalejad harjutavad neid oskusi praktilistes harjutustes, õppides sammhaaval õiget-valet eristama ja saades selle kohta praktilist tagasisidet.

Ma olen tiimitöö koolitusi teinud kümnetes ettevõtetes ja riigiasutustes alates 1994. aastast, kusjuures viimastel aastatel on lisandunud ka mitmete tervishoiuasutuste tiimid.

Seotud artiklid

 • Neli musketäri Eesti poliitikas – kus need on? Postimees
 • Energilisus nakatab. Äripäev
 • Suurenda oma inimeste heaolu ehk hooli neist. Postimees