Artiklid

Tasakaalus tulemuskaart 20 aastat hiljem: maailmas ja Eestis

,

Tasakaalus tulemuskaart lahendab kaasaja ettevõtete jaoks keskset probleemi – kuidas parandada mittemateriaalsete varade juhtimist. Eestis rakendavad ettevõtted tasakaalus tulemuskaarti peamiselt tegevuse eesmärgistamise (prioriteetide seadmise) ja motiveerimise jaoks. Peamiste raskustena toodi välja tasakaalu leidmise finants- ja mittefinantsmõõdikute vahel.

Artikkel ilmus ajakirjas Liidrite Lood, jaanuar, 2012.

Vaata kõiki artikleid