Artiklid

Alustama peab usaldusest

,

Vaja on peaministrit, kes võidaks Eesti parimate peade usalduse ja koos nendega purustaks majandust pärssiva klaaslae.

Eesti majandusel on viis aastat klaaslagi peal. Ekspordi maht on siiani alla 2012. aasta taseme ja sellest aastast alates on ka tootlikkuse kasv aeglustunud. Selle tagajärjel napib raha tervishoiu, sotsiaalsfääri, hariduse ja teaduse jaoks. Need on karmid faktid, kuid poliitikud vaatavad neist mööda ja tegelevad peenhäälestuse ja maksude suurendamisega. Pikka vaadet neil ei ole. Eesti visioonist nad ei räägi.

Häda põhjus on selles, et poliitikud on alustanud klaaslae probleemi lahendamist kuskilt keskelt, ilma usaldusväärse tipp-poliitikuta. Nüüd tuleks teha esimene samm õigesti, võita sellega ekspertide usaldus ja hoida seda. Niikaua, kuni poliitikud ei tee esimest õiget sammu, ei leia nad klaaslaele lahendust.

Vaikus, sest lahendust ei tea

Raske uskuda, et poliitikud on Eesti tuleviku suhtes hoolimatud. Küllap vaatavad nad klaaslae probleemist mööda, sest ei tea lahendust, ei tea, mida teha. Nad näivad mõtlevat, et ümbritsev keskkond on keeruline, mõjutegureid on palju ja need pole prognoositavad ning mitmed olulised arengud ei sõltu väikesest Eestist. Nad leiavad, et suuri tulevikumuutusi pole mõistlik planeerida ja ellu viia. Riske ei tohi võtta. Nii pole kuskilt näha poliitikute innovaatilisi valikuid ja investeeringuid. Näha on nõutust.

Klaaslaest vabanemise probleem ongi väga keerukas. Näiteks Singapuril ja Lõuna-Koreal kulus mitukümmend aastat järjepidevat ja visa tööd, et jõuda innovaatiliste arenenud riikide tippu. Selleks tuli neil teha tarku ja julgeid valikuid. Innovatsioon ja majanduskasv eeldavad mitme valdkonna tippekspertide kaasamist ja nende koostööd. Kuid panustamine ja koostöö algab usaldusest.

Koostööd pärssiv usaldusepuudus

Eesti erakondade usaldusväärsus on langenud tänaseks lausa 12%-le. Kui sa ei usalda otsustajaid, siis sa ka ei panusta, ei kuluta oma aega, ei otsi ega paku lahendusi ja ei tee koostööd lahenduse leidmiseks. Sest arukas inimene ei panusta ettevõtmisesse, millesse ta ei usu.

Eestis on piisavalt tarku inimesi, kes suudaksid innovatsiooni ja majanduskasvu vallandavad lahendused välja töötada ja neist parimad poliitikutele otsustamiseks esitada. Aga nad ei taha näha selliseid kordusi nagu Arengufondi tühjatallamist, Rahvakogu tasalülitamist Jääkeldris jms. Miks peaks usaldama praegust koalitsiooni? Mida ta teeb usalduse taastamiseks teistmoodi võrreldes eelnevaga? Mida tuleks poliitikutel usalduse taastamiseks tegelikult teha, ehk millest sõltub usaldus?

Inimesed usaldavad juhte, kui nood on võimekad, heasoovlikud, sidusad ja ausad. Võimekuse aluseks on valdkonna tundmine, kompetentsus ja kursisolek toimuvaga. Heasoovlikkuse aluseks on lojaalsus organisatsioonile, inimestest hoolimine ja mittehaavamine. Sidususe aluseks on ennustatavus ja püsivad seisukohad. Aususe aluseks on terviklikkus, eetilisus ja õiglus. See ei ole idealism, vaid reaalsus. Singapuri edulugu sai alguse usalduse esikohale seadmisest.

Niisiis peaks poliitikud leidma enda seast usaldusväärse tipp-poliitiku, kes tunneb piisavalt hästi teadust, innovatsiooni ja majandust, on näidanud ennast heasoovlikuna, on sidus ja aus. Selliste omadustega poliitikul oleks piisavalt usaldust, et veenda Eesti parimaid päid keerulise ja tähtsa probleemi lahendamisele pühenduma ja koostöös lahendust välja töötama, sidudes teaduse ja innovatsiooni majanduskasvu teenistusse. Ta võib olla ka poliitikas uus tulija. Kuid peamine on, et talle antaks täielik mandaat klaaslae probleemile lahenduse väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

Artikkel ilmub Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, ACE Logisticsi, Eesti Gaasi, Silberauto, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ja Äripäeva arvamuskonkursi Edukas Eesti raames.

Artikkel ilmus Äripäev Online'is pealkirjaga: "Alustama peab usaldusest", märts, 2017.

Vaata kõiki artikleid