Artiklid

Neli musketäri Eesti poliitikas – kus need on?

,

Jürgen Ligi ja Reformierakonna käitumine Vene kodanike valimisõiguse küsimuses oleks põhimõtteliselt teistsugune ja edasiviiv, kui nad järgiksid meeskonnatöö tõdesid, st käituksid nagu neli musketäri.

  • Eduka meeskonna musternäide on Dumas’ neli musketäri.
  • Hea meeskonnatöö enamasti hääbub usalduse kaotuse tõttu.
  • Musketärid oleksid poliitikas edukad, kuna keerukus on neile jõukohane.

 

Teadusest on koorunud mõned selged meeskonnatöö tõed, mille järgimine teeks poliitilised erakonnad palju edukamaks ühiskonna ees seisvate keerukate küsimuste lahendamisel.

Reformierakondlase Jürgen Ligi alt ära hüppamine Tallinna koalitsioonileppe läbirääkimiste lõpus (PM 13.04) oli kõike muud kui hea meeskonnatöö oma erakonnakaaslaste ja partneritega. Tema ettekääne, et omavalitsus ei tegele riigi tasandi küsimustega, oli otsitud, kuna ta vastandas jäigalt neid kahte tasandit, mitte aga ei otsinud neis ühisosa ja sünergiat. Ta ei olnud oma lahenduses heasoovlik, kuna tema otsus nõrgendas koalitsioonilepet ja ta polnud ka aus, kuna ta tõmbas punase joone maha alles läbirääkimiste lõpusirgel ja seejärel muutis oma meelt, lubades koalitsioonileppe poolt siiski hääletada.

See on tüüpiline näide poliitikute meeskonnatöö puudumisest, kus üks soleerib, halvustab ja vassib ning teised erakonnas vaatavad seda passiivselt pealt ja hoiduvad sisulisest arutelust parima otsuse tegemise nimel.

Usaldus, infovahetus, visioon ja aitamine

Meeskonnatööd on väga palju uuritud ja selle tulemusel on selgunud, et meeskonnatööd käivitab liikmete vastastikune usaldus ja meeskonnatöö teevad edukaks liikmete avatud infovahetus, ühine visioon paremast tulevikust ja vastastikune aitamine.

Eduka meeskonnatöö musternäide on Alexandre Dumas’ neli musketäri ja ebaedukuse näide on kardinali kolmik.

Musketärid Athos, Aramis, Porthos ja d’Artagnan usaldasid üksteist, sest nad võisid olla kindlad, et igaüks neist on oma rollis võimekas, heasoovlik ja aus. Seevastu kardinal Richelieu, mileedi de Winter ja krahv de Rochefort ei usaldanud üksteist, kuna nad ei olnud nii võimekad, jäädes salasepitsustes alla Athose ja d’Artagnani nutikusele ja kuna nad olid pahasoovlikud ja ebaausad nii teistega kui ka omavahel.

Kui musketärid rääkisid üksteisele täiesti avatult oma mõtetest ja pühendusid kõik kuninga teenimisele, siis kardinali kolmiku liikmed salatsesid omavahel ja ajasid taga omakasu, kes võimu ja kes kättemaksu. Kui musketärid võisid alati üksteise peale loota («Kõik ühe eest, üks kõigi eest!»), ei olnud kardinali kolmik üksteise peale kindel, kuna nad võistlesid omavahel. Kuna musketärid tegid head meeskonnatööd, võitsid nad enamasti kardinali kolmikut.

Jürgen Ligi vastanduvast soleerimisest selgub, et Reformierakonnas puuduvad usaldus, avatud infovahetus ja ühine arusaamine Vene kodanike valimisõiguse küsimuses, rääkimata üksteise aitamisest küsimuse analüüsimisel ja parima lahenduse leidmisel.

Kui poliitikas ei olekski võimalik teha head meeskonnatööd, võiks Reformierakonna käitumise õigeks lugeda. Kuid kas see ikka on võimatu? Tegelikult on see täiesti võimalik.

Võimekus, headus ja ausus

Kui inimesed meeskonnana kokku tulevad, usaldavad nad alguses üksteist. Kuid kuna enamasti on lahendamist vajavad küsimused keerukad, asendub esialgne õhin peagi pettumusega ja liikmed hakkavad üksteist süüdistama ebakompetentsuses ja seetõttu väheneb ka vastastikune usaldus. Paraku enamik meeskondi ei suudagi usaldust taastada, nagu uuringud kinnitavad, mistõttu meeskonnad jäävad püsiva rahuolematuse seisundisse või lähevad laiali. See kehtib läbivalt nii ettevõtetes, riigiasutustes kui ka poliitikas.

Nii aga ei juhtu, kui liikmed on piisavalt võimekad, heasoovlikud ja ausad. Sest need kolm omadust võimaldavad igaühel oma rollis ja üheskoos edukas olla. Täpselt niisugused olid neli musketäri, see tegi neist eduka meeskonna.

Seega on vastastikuse usalduse aluseks lahendamist vajavate küsimuste jõukohasus, ja selles see eduka meeskonnatöö saladus peitubki. Kuna jõukohasuse tunne on kõige tugevam sisemotivaator, on sedavõrd tugevam ka liikmete koostöötahe keerukate küsimuste lahendamisel. Ja kui igaüks on võimekas, on kogu meeskonnal üsna lihtne olla ka heasoovlik ja aus.

Ja vastupidi, kui võimekus pole piisav ja samas sa pead soovitud tulemuse saavutama, ei jäägi sul paraku muud üle, kui võtta see toore jõuga, teisi kahjustades ja ebaausalt. Ehk halva käitumise peamiseks põhjuseks on vähene võimekus – võimetus heaga tulemust saavutada.

Praktiline soovitus siit Reformierakonnale on aeg maha võtta ja arutada omavahel avatult ja asjatundlikult läbi Vene kodanike valimisõiguse küsimus. Kui vajalik, kaasata eksperte, kes aitavad seda väga keerukat küsimust üheskoos põhjalikult läbi analüüsida ja leiutada parim lahendus. Ainult sellisel juhul on võimalik jõuda heasoovliku ja ausa lahenduseni ja siis pole ka vaja teha ootamatuid kannapöördeid.

Musketärid poliitikas

Antud juhtumist on meeskonnatöös õppida esiteks seda, et tegelikult ei ole mitte mingit õigustust poliitikas hea meeskonnatöö puudumisele. Niisamuti pole ka laiemas plaanis mingit õigustust seisukohale, et poliitika on räpane, milles eesmärk pühitseb abinõu.

See tähendab, et valijatel ei ole mitte mingit põhjust kardinali poliitikaga leppida. Miski ei saa takistada võimekatel, heasoovlikel ja ausatel inimestel koonduda, suhelda avatult ja luua tõsiseltvõetav ja köitev ühine visioon edukast Eestist ning aidata üksteist selle saavutamisel. Kui seda tehakse jõukohaste sammudega ja võetakse juurde võimekaid inimesi, on üsna lihtne säilitada heasoovlikkust ja asust, olgu lahendamist vajavad küsimused nii keerukad kui tahes. Kes aga ei soovi poliitikasse astuda, saab oma hääle anda poliitikule, kes teeb head meeskonnatööd.

PS! Kuna on teada, et inimesed vastavad heale enamasti heaga, on heasoovlik käitumine tavaliselt kõige parem valik. Sellele erakonnale, kes lahendab Vene kodanike valimisõiguse küsimuse nii, et lahendus on hea eestlastele ja austab Eestile lojaalseid Vene kodanikke ehk ühendab kõiki eestimeelseid inimesi, annavad valijad suure tõenäosusega oma poolehoiu ja hääle. Musketärid saaksid selle pähkliga kindlasti hakkama.

Artikkel ilmus Postimees Online'is, aprill, 2024.

Vaata kõiki artikleid