Teadus

Minu huvi erakordselt edukate tippjuhtide uurimise vastu sündis strateegiaaruteludes, kus osa juhte oli teistest peajagu üle, eriti innovatsioonis. Nende mõtlemine oli teistest palju sügavam ja nad olid aruteludes palju juhtivamad. Kuna sügav mõtlemine (palju omaette mõtlemine ehk harv suhtlemine) on introvertsuse tunnus ja juhtivus (intensiivne suhtlemine) on ekstravertsuse tunnus, kasvas siit välja hüpotees, et innovaatiliseks teeb ambivertsus – harv ja intensiivne suhtlemine.

Ambivertsuse kui innovaatilisuse hüpotees leidis kinnitust nii arendusjuhtide kui ka teiste juhtkonnaliikmete uurimisel. Kuna iseloom pole oluliselt muudetav ega kompenseeritav, tuleks tippjuhtide ja järelkasvu värbamisel tähtsustada ja hinnata ka ambivertsust.

S&P 500 ettevõtete uurimisel on selgunud, et innovatsioonide kasumlikkus (RQ) sõltub ettevõtte juhi valdkonnatundmisest. Sel põhjusel on õige valida ettevõtte juhti ettevõtte seest, mida S&P TOP25 teebki.

S&P 500 ettevõtete pikaajalise väärtuse kasvu ennustab majandusnäitajatest kõige paremini brutokasumi kasv. Kuna brutokasumit suurendavad kasumlikud innovatsioonid, peaks ettevõtte strateegia keskmes olema brutokasumi kasv ja selle teenistuses kasumlikud innovatsioonid. Kasumlike innovatsioonide fookus annab strateegiale selguse ja tugeva loogika.

Ma olen börsiettevõtete juhtide ambivertsuse vaatlemisel saavutanud arvestatava hindamistäpsuse, kuna minu investeeringute kasum ületab oluliselt S&P 500 indeksit. Sellest innustatuna leiutan võimalikult valiidset vaatlusmeetodit, et tõestada ambivertsuse kui innovaatilisuse hüpoteesi kehtivust S&P 500 ettevõtete juhtidel.

Minu hüpotees on, et introvertsus ja ekstravertsus ei ole ühe ja sama iseloomujoone poolused, vaid on erinevad jooned, mida tekitavad erinevad vajadused – saavutuse ja võimu vajadused. Esimene annab energia omaette mõtlemiseks ja teine intensiivseks suhtlemiseks. Kuid see hüpotees ootab tõestamist.

Erakordse juhi teooria põhiseisukohad:

  1. Ettevõtte erakordse edu näitaja on ettevõtte pikaajalise väärtuse kasv.
  2. Ettevõtte pikaajalise väärtuse kasvu ennustab brutokasumi kasv.
  3. Brutokasumi kasvu ennustavad kasumlikud innovatsioonid.
  4. Kasumlikke innovatsioone ennustavad ettevõtte juhi valdkonnatundmine ja ambivertsus.
  5. Juhi ambivertsust ennustavad saavutuse ja võimu vajadused.