Tiimitöö

Innovaatiline tiim ühendab erinevate kompetentside ja taustaga inimeste erinevaid arusaamu, toob kõik tiimiliikmed „ühele lehele“, keskendub eriarvamustes juurpõhjuse leidmisele ja lahendamisele, julgustab ideede genereerimisel teisiti mõtlema ja reegleid eirama, kuid tagab ideede elluviimisel reeglite järgimise ja kontrolli, teeb teadlikke jõupingutusi selleks, et teha kõrge kvaliteediga ühiseid otsuseid (sh vastastikku üksteist jälgides ja tagasisidet andes).

Innovaatilisi tiime kohtab harva, kuna enamasti ei osata midagi peale hakata inimeste erinevate arusaamadega ja omavahelise konkurentsiga.

Teaduspõhine tiimitöö arendamine aitab tippjuhtidel kasvada innovaatiliseks tiimiks, suunates tiimiliikmeid loobuma omavahelisest konkureerimisest, sidudes omakasu suurendamise ühise kasu suurendamisega, seadma esikohale vastastikuse usalduse ja toetamise, ühildama väga erinevaid arusaamasid ja tegema kasumlikke innovatsiooni otsuseid.

Teaduspõhine tiimitöö arendamise meetod:
1) arvestab täpselt kliendi vajadusi ja tegevuskeskkonna eripära;
2) põhineb parimale teaduslikule tõendile;
3) tugineb pikaajalisele kogemusele tippjuhtide nõustamisel.