Värbamine

Värbamine

Ainult innovaatilised juhid suudavad innovaatilisi konkurentsistrateegiaid välja töötaja ja ellu viia. Juhtide värbamisel kasutame peamiselt sihtotsingut, mille raames selgitame välja valdkonnas edukad juhid, hindame nende innovaatilisuse potentsiaali, motiveerime parimaid kandidaate kandideerima ja nõustame valituks saanud juhte sisseelamisel.

Me hindame ja valime juhte väga põhjalikult, mistõttu anname soovitatud kandidaadile 100%-lise garantii.

Tööpakkumised

Innustamine

Innovaatilised juhid arendavad end ise, kuid ettevõte saab neid innustada oma potentsiaali maksimaalselt rakendama, kui juhte juhitakse läbipaistvalt, arengut väärtustatakse ja tasustatakse diferentseeritult. Aitame ettevõtetel luua juhtimissüsteemi, mis võimaldab innovaatilistel juhtidel oma potentsiaali maksimaalselt rakendada ettevõtte konkurentsieelise suurendamisel.

Kogemus

Personali värbamine oli meie põhiteenus aastatel 1994-1998, mil saime rikkaliku kogemuse koostöös nii rahvusvaheliste kui Eesti juhtivate ettevõtetega. Sellele järgnevalt keskendusime strateegiate ja kompetentsimudelite väljatöötamisele, kuna vajadus nende järele muutus palju aktuaalsemaks. Alates 2006. aastast, kui kliendid hakkasid välisturgudel jõudsamalt laienema, tekkis vajadus uute juhtide leidmise ja hindamise järele. Sellest ajast oleme oma püsiklientidel aidanud leida ja hinnata innovaatilisi juhte nii kodu- kui välisturgudel.