Innovatsioon

Ettevõtte pikaajalise väärtuse kasvu suurendab brutokasumi kasv ja seda omakorda  kasumlikud innovatsioonid (RQ). Kasumlikud innovatsioonid lähtuvad kliendi vajadustest, on originaalsed ja kliendile kasulikud nii lähimas kui ka kaugemas perspektiivis. Kuna innovatsioon on keeruline ja raskesti prognoositav, on see kõrge riskiastmega.

Nobeli preemia laureaat Daniel Kahneman and Amos Tversky avastasid, et inimesed teevad riskiolukordades süstemaatiliselt kallutatud otsuseid. Seepärast tuleks neis olukordades kasutada otsustamisel tõenduspõhiseid meetodeid.

Ambi innovatsiooni meetod aitab juhtidel teha kasumlikke innovatsiooni otsuseid suunates neid koguma ja kasutama usaldusväärseid andmeid kliendi vajaduste ja turu võimaluste kohta, genereerima originaalseid innovatsiooni ideid ja tegema tugeva loogikaga otsuseid.

Tugevat loogikat näitavad selged seosed kliendi vajaduste, turu võimaluste, eristuva väärtuse, edu hooratta, kasumlike innovatsioonide, brutokasumi kasvu ja boonuse skeemi vahel.