Innovatsioon

Ettevõtte pikaajalise väärtuse kasvu suurendab brutokasumi kasv ja seda omakorda  kasumlikud innovatsioonid (RQ). Kasumlikud innovatsioonid lähtuvad kliendi vajadustest, on originaalsed ja kliendile kasulikud nii lähimas kui ka kaugemas perspektiivis. Üks parimaid eeskujusid selles on Amazon.com, mille 26 aastat püsivalt edukas kasv kinnitab, et need printsiibid töötavad kindlalt nii majanduskasvus kui ka langustes.

Kuna innovatsioon on keeruline ja raskesti prognoositav, on see kõrge riskiastmega. Nobeli preemia laureaat Daniel Kahneman and Amos Tversky avastasid, et inimestele on loomuomane ebakindluses riske vältida ja teha vildakaid otsuseid või siis vältida otsustamist. Seepärast tuleks neis olukordades kasutada otsustamisel tõenduspõhiseid meetodeid.

Ambi innovatsiooni meetod aitab tippjuhtidel teha kasumlikke innovatsiooni otsuseid suunates neid koguma ja kasutama usaldusväärseid andmeid kliendi vajaduste ja turu võimaluste kohta, genereerima originaalseid innovatsiooni ideid ja tegema tugeva loogikaga otsuseid.

Tugevat loogikat näitavad selged seosed kliendi vajaduste, turu võimaluste, eristuva väärtuse, edu hooratta, kasumlike innovatsioonide, brutokasumi kasvu ja boonuse skeemi vahel.

Ambi innovatsiooni meetod on tõenduspõhine:
1) arvestab täpselt kliendi vajaduste ja tegevuskeskkonna eripära;
2) tugineb parimale teaduslikule tõendile;
3) põhineb pikaajalisele kogemusele tippjuhtide nõustamisel.