Värbamine

Kasumlikke innovatsioone teevad juhid, kel on väga hea valdkonnatundmine ja on kõrge ambivertsusega (innovaatilisused). Väga hea valdkonnatundmine põhineb pikaajalisel kogemusel, kõrge ambivertsus põhineb ebatavalisel isiksusel. Kuna iseloom pole oluliselt muudetav ega kompenseeritav, tuleks tippjuhtide ja järelkasvu värbamisel ambivertsust tähtsustada ja õigesti hinnata.

Pennsylvania ülikooli juhtimisprofessor Peter Cappelli väidab, et andekate inimeste värbamine on ettevõtete juhtidele kõige suuremaks murekohaks. Seetõttu on võimalikult valiidsel ja kulutõhusal värbamismeetodil väga suur väärtus.

Ambi värbamise meetod aitab ettevõttel suurendada tippjuhtide ja järelkasvu värbamise täpsust nii, et suunab teadusuuringutest ja ettevõtte strateegiast tulenevalt määrama õigeid ja täpseid tippjuhi hindamiskriteeriume, otsima kandidaate õigetest allikatest ja hindama kandidaate õigesti. Ma aitan selleks ettevõtetel välja töötada valiidse ja kulutõhusa tippjuhtide värbamise süsteemi ja keerulisematel juhtudel aitan ka kandidaatide sihtotsimisel ja hindamisel.

Ambi värbamise meetod on tõenduspõhine:
1) arvestab täpselt kliendi vajaduste ja tegevuskeskkonna eripära;
2) tugineb parimale teaduslikule tõendile;
3) põhineb pikaajalisele kogemusele tippjuhtide nõustamisel.