Värbamine

Kompetentside määramine

Kompetentsid on edukad ja vaadeldavad tegevused tööeesmärkide täitmisel. Tippjuhi kompetentsid aitavad tõlkida ettevõtte strateegia tippjuhi tegevuse keelde tehes niiviisi hästi arusaadavaks, kuidas tippjuhi tegevus tagab strateegia elluviimise. Tippjuhi kompetentside määramise aluseks on teadusuuringute tulemused, tulevikunõuded (globaalsed trendid, ettevõtte põhiväärtused ja strateegia) ja praktiline kogemus (edukad tegevused võtmeolukordade lahendamisel). Kompetentside määramine võimaldab tippjuhi kandidaate täpselt otsida ja hinnata. Alates 2000. aastast oleme aidanud välja töötada 130 kompetentsimudelit, sealhulgas 26-l korral juhtidele ja 19-l korral tippjuhtidele.

Palga määramine

Enne sobivate kandidaatide otsingut arutame ettevõttega läbi ja lepime kokku otsitava tippjuhi palgas, täpsemalt tema põhipalga, lühiajalise ja pikaajalise (sh aktsiate) tulemustasu suuruses, nende osakaaludes ja väljamaksmise kriteeriumites. Me lähtume seejuures ettevõtte praktikast, palgaturust üldiselt ja võrdlusgrupi ettevõtete praktikatest. Väga oluline on, et tippjuhi palk oleks konkurentsivõimeline ja õiglaselt määratud, kuna ainult sellisel juhul on see väga motiveeriv ja tõhus. Nii saab õigesti määratud tulemuspalga puhul väga heade tulemustega tippjuht ka väga hästi teenida. Selline teadmine suureneb oluliselt tõenäosust köita parimaid tippjuhi kandidaate.

Otsing

Innovaatiliste tippjuhtide värbamisel kasutame peamiselt sihtotsingut, mille raames selgitame välja valdkonnas edukad juhid, hindame nende innovaatilisuse potentsiaali ja motiveerime parimaid juhte kandideerima.

Kui me soovime laiema ringi kandidaate leida, kasutame avalikku otsingut.

Tööpakkumised

Meie kogemus

Personaliotsing oli meie põhiteenus aastatel 1994-1998, mil saime selles rikkaliku kogemuse koostöös nii rahvusvaheliste kui Eesti juhtivate ettevõtetega. Sellele järgnevalt keskendusime strateegiate ja kompetentsimudelite väljatöötamisele, kuna vajadus nende järele muutus palju aktuaalsemaks. Alates 2006. aastast, kui kliendid hakkasid välisturgudel jõudsamalt laienema, tekkis vajadus parimatest parimate tippjuhtide leidmise ja hindamise järele. Sellest ajast oleme oma klientidel aidanud otsida ja valida innovaatilisi tippjuhte nii kodu- kui välisturgudel.